"Risk alıyor GÜVEN veriyoruz..."

HAKKIMIZDA

Biz Kimiz

Ersoy Sağlık Grubu , ‘Sağlıkta Kalite’ ilkesini prensip edinerek, 1989 yılında İstanbul Sultanbeyli’de poliklinik olarak kurulmuş ve ilk hastasını kabul etmiştir. Bölgesinde, hastaların yoğun olarak tercih ettiği sağlık kurumu olmayı başarıp büyüyerek, 1997 yılında ’Sultanbeyli Ersoy Hastanesi’ olarak hasta kabulüne devam etmiştir.

2005 yılında Maltepe’de ‘Denge Zayıflama Merkezi ‘ olarak  ikinci merkezimiz  kurulmuş, konsepti ve hitap ettiği  kitle olarak ülkemizde bir ilki gerçekleştirmiştir. İhtiyaçlar doğrultusunda hızla büyüyerek, önce ‘Denge Tıp Merkezi ‘ sonrasında 2012 yılında ise ‘Maltepe Ersoy Hastanesi ‘ olarak hastalarına hizmet vermeye devam etmiştir.

Sağlık grubumuzun üçüncü ve en büyük  hastanesi olan Kurtköy Ersoy Hastanesi , modern mimarisi , uzman hekim kadrosu , sağlıkta hasta odaklı kalite anlayışı , modern tıbbi  cihaz ve donanımları  ile Mayıs  2013‘ te hasta kabulüne başlamıştır.

Grubumuza 2010 yılında kattığımız Ersoy Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde büyük bir ivme kazanarak,alanında Türkiye’nin ilk 10 şirketi arasına girmeyi başarmıştır. Özellikle İstanbul Anadolu yakası başta olmak üzere tüm İstanbul genelinde  yaygın bir işi ağı oluşturmuştur.Ersoy Ortak Sağlık ve Güvenlik birimimiz; bünyemizde yer alan  işyeri hekimleri , iş güvenliği uzmanları ve diğer sağlık personelleri  yanı sıra  yasal mevzuatları yakından takip eden , hukuk  alanında uzman personellerimiz  ile kendini  sürekli güncelleyerek , etik anlayıştan ödün vermeden  hizmetlerini   sürdürmektedir.

İstanbul  Anadolu yakasında  üç hastane  ve Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB)şirketi  ile hizmet  veren  sağlık  grubumuz, çağdaş  bilgi ve teknolojiyi  kullanarak; hasta, hasta yakınları ve çalışanların memnuniyetini  esas alarak  , etik  kurallardan ödün  vermeden  sağlık  hizmeti  sunmaktadır.


Kalite Politikamız:
Ersoy OSGB müşteri odaklı olduğu kadar çalışan odaklı bir firma olarak, Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri sırasında maruz kaldıkları zorluklar ve stres karşısında kurumsal tecrübesi ile her zaman yanlarında ve Çalışanlarımızın kendilerini geliştirmesin aynı zamanda kurumsal gelişme olacağının bilinciyle, çalışanlarımızı eğitim ve bilgilendirme konularında sürekli desteklemektedir.

-Sorumlu olduğumuz firmalara sadece yasal zorunlulukları yerine getirmekle kalmayıp daima bilgilendirme ve sürekli iyileştirme faaliyetlerinde bulunmaktadır.

-Çalıştığımız tüm firma sektörlerine standart çözümler değil sektörel bazlı çözümler sunmaktadır.

 Hizmetlerini sunarken;  yükümlü olduğu yürürlükteki yasal şartların gerekliliğini sağlayarak, kaynak verimliliği, kirlenmenin önlenmesi veya azaltılması, işyerine ulaşabilme imkânına sahip tüm kişilerin yaralanmalarının ve sağlık bozulmalarının önlenmesi, için tüm tarafların katılımlarını esas alan ve kurumsal tecrübe çerçevesinde oluşturulan Yönetim Sistemleri şartlarını uymaktadır.

Yönetim Sistemlerinin uygulanması,  etkinliğinin sürekli iyileşmesi için gerekli olan kaynakları temin ederek, sürekliliğini sağlamaktır.

Tüm bu faaliyetler neticesinde müşterilerimizin risklerini azaltarak güven tesis etmektedir.

Vizyon:
Ülkemizde Ulusal iş sağlığı ve Güvenliği politikalarının geliştirilmesinde ve iş hayatında benimsenmesinde  söz sahibi bir kurum olmak.Misyon:
Sadece yasal zorunluluklara bağlı kalmadan, sürekli bilgilendirme ve eğitim sunmak, kurumsal tecrübemizi tüm hizmet alıcılarımıza ve çalışanlarımıza paylaştırmak, her sektör için ayrı çözüm projeleri oluşturmak, temas ettiğimiz her kurum ve işçilerin risklerini azaltarak güven tesis etmek ve bu sayede nihai olarak iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemektir.